Bal Sangopan Yojana(BSY) Maharashtra 2024: Online Registration, Eligibility & Benefits

Bal Sangopan Yojana Registration 2024 | Bal Sangopan Yojana Apply Online | Bal Sangopan Yojana BSY 2023 24 | बाल संगोपन योजना मुलांसाठी कौटुंबिक देखभाल | Bal Sangopan Yojana Maharashtra Online Registration | Bal Sangopan Yojana Application Form PDF Download | Maharashtra Bal Sangopan Yojana Eligibility | Bal Sangopan Yojana in English/Hindi

Maharashtra state government invites online application form on बाल संगोपन योजना या मुलांसाठी कौटुंबिक देखभाल यानी बीएसवाई/Bal Sangopan Yojana BSY. Interested candidates can register for the Children’s Seminar Scheme by downloading the BSY application form in PDF format.

Citizens of the state now check the Bal Sangopan Scheme, online process, eligibility criteria, beneficiary list, payment status/amount, facilities, benefits, and application status on the official website.

[SGHs] Maharashtra Nav Tejaswini Yojana – Rural Women’s Empowerment Scheme

Bal Sangopan Yojana Maharashtra Details

Bal Sangopan Yojna was started in 2008, with the help of Govt. From the Department of Women and Child Development in Maharashtra in one year, 100 students benefited from the Balsangopan yojna. These students have single parents for their educational support provided by the Maharashtra state government through this scheme, we are helping 100 families.

All applicants wishing to apply online, then download the official notice and carefully read all the eligibility criteria and application process. We will provide short information about “Bal Sangopan Yojana 2023” such as Scheme benefits, eligibility criteria, main Scheme features, application status, the application process, and more.

Bal Sangopan Yojana Maharashtra Highlights

Name of SchemeBal Sangopan Yojana (BSY) – बाल संगोपन योजना
Launched byGovernment of Maharastra
Name of DepartmentWOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT
BeneficiariesChildren
Major BenefitProvides a monthly grant of Rs. 425 per child
Scheme UnderState Government
Official Websitewomenchild.maharashtra.gov.in

बाल संगोपन संस्था (सी सी आय)

 • महिला आणि बाल विकास विभागाला जाणीव आहे की बालकांचे संरक्षण म्हणजेच बालकांना असलेल्या संभाव्य, वास्तविक वा जिविताच्या तसेच व्यक्तित्व आणि बाल्याला असलेल्या धोक्यापासून रक्षण करणे. कोणात्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये म्हणून मुलांचा दुबळेपणा कमी करणे आणि एकही मूल सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या बाहेर जाणार नाही याची काळजी घेणे.
 • जे चुकून सुरक्षा कवच्याचा बाहेर पडतील त्यांना योग्य ते संरक्षण आणि मदत देऊन पुन्हा सामाजिक सुरक्षा कवचात आणणे. संरक्षण हा प्रत्येक बालकाचाच मुलभूत अधिकार असला तरी काही मुले अधिक दुबळी असतात आणि त्यांच्याकडे इतरापेक्षा अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता असते.
 • या मुलांना सुरक्षित वातावरण पुरविण्या बरोबरच इतर मुले देखील संरक्षितच राहतील याची खातरजमा करणे अत्यावश्यक आहे. याचे कारण असे की बालकांच्या इतर सर्व अधिकारांशी बाल संरक्षण हा अधिकार संलग्न आहे.
 • या बाबी लक्षात घेऊन विभागाने ११०० पेक्षाही अधिक बाल संगोपन वसतीगृहांचे जाळे तयार केले आहे, जेथे कायद्याचे उल्लघंन करतांना सापडलेली आणि आरोपी बालके तसेच ज्यांची काळजी घेणे अन संरक्षण करणे आवश्यक आहे अशा मुलांची मैत्रीपूर्ण व्यवहाराने योग्य ती काळजी घेतली जाते. त्यांना संरक्षण दिले जाते, त्यांचा विकास, उपचार, सामाजात मिसळणे अशा मुलभूत गरजा पूर्ण केल्या जातात.
 • बाल संगोपन केंद्र अत्यावश्यक सेवा आणि आणीबाणीमध्ये पोहचण्यासाठी, संस्थात्मक देखभाल, कुंटुंब, सामाजिक देखभाल यांच्यावर आधारीत  आणि मदत सेवा देण्याकरिता आपली संस्थात्मक रचना मजबूत करतात तसेच देश, प्रदेश , राज्य आणि जिल्हापातळीवर कार्यरत असतात.

Objectives of Bal Sangopan Yojana

The Child Care Scheme is implemented to care for orphans, homeless people, homeless people, and other at-risk children in the 0-18 age group in a family environment. Under this initiative, temporary care is provided for children whose parents are unable to take care of them for various reasons such as upset (chronic illness), death, separation, abandonment of a parent, or any other disaster.

The government provides a monthly grant of Rs. 425 per child of adoptive parents for their basic needs through a charitable organization. A monthly scholarship of Rs. 75 per child is awarded to the implementing charity for family visits and other administrative work.

Eligibility-Criteria-for-Bal-Sangopan-Yojana

Eligibility Criteria for Bal Sangopan Yojana

Here are the full eligibility criteria for Bal Sangopan Yojana beneficiaries:

 • Orphans or children whose parents cannot be traced, and who cannot be adopted, are eligible for the scheme.
 • Children of one father and children with family distress, death, divorce, separation, abandonment, unmarried motherhood, serious illness, parental admission to hospital, etc.
 • Children from dissolved, single-parent families. Children with leprosy, life imprisonment, children with HIV / AIDS, children with severe mental disabilities / multiple disabilities, parents with disabilities
 • Children in crisis, severe parental disputes, gross neglect, court or police complaints, and working children outside of school (issued and approved by the Ministry of Labor).

List of Required Documents Bal Sangopan Yojana

The complete list of documents to apply online for the Bal Sangopan Yojana in Maharashtra is as follows: –

 • Ration card
 • Aadhar Card
 • A recent photo with the parents of the beneficiaries
 • Beneficiary / School birth certificate Bonafide
 • Death certificate in the event of the death of the parents
 • Proof of income
 • Bank book of accounts

Download the Application form in PDF format for Bal Sangopan Yojana

The Child Care Scheme was implemented to care for orphans, homeless people, orphans, and other at-risk children in the 0-18 age group in an institutional and family environment. All interested candidates can download the Child Sangathan Yojana application form in PDF format online via mode – Official Websitewomenchild.maharashtra.gov.in.

Online Registration Process for Bal Sangopan Yojana

All eligible applicants who wish to apply online for बाल संगोपन योजना can carefully read all instructions and follow the instructions given below: –

Online-registration-process-for-Bal-Sangopan-Yojana
 • On the home page, click on the “Apply Online” button.
 • The application form page will be displayed on the screen.
 • Now upload the required details like the baby’s name, mother’s name, date of birth, gender, and other information and documents.
 • Click the “Submit” button to submit the final application.
बाल संगोपन योजना (मुलांसाठी कौटुंबिक देखभाल)
1. या उपक्रमातंर्गत ज्या मुलांचे पालक अनेक कारणांमुळे जसे की विकार( दिर्घकालीन आजार), मृत्यू, विभक्त होणे, किंवा एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात त्यांना तात्पुरते दुसरे कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
2. कुंटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो म्हणून जोपासना (फ़ॉस्टर) कार्यक्रमातंर्गत मुलाला थोड्या कालावधीसाठी किंवा दिर्घकालावधीसाठी कुंटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
3. जोपासना करणाऱ्या पालकांना शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांच्या मुलभूत गरजांकरिता ४२५ रुपये मासिक अनुदान सेवाभावी संस्थेमार्फत देण्यात येते. अमंलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला त्या कुंटुंबाला भेटी देणे आणि इतर प्रशासकीय कामाकरिता प्रत्येक मुलासाठी  ७५ रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.

Read More:

Maharashtra Maha Career Portal: Registration and Login, @mahacareerportal.com
[Babasaheb Ambedkar] Maharashtra Swadhar Yojana | Scholarship For Scheduled Students

Here we have provided all the information about the “Bal Sangopan Yojana Maharashtra“. If you like this, you should share it with people you know.

My friends, I hope you liked this article and got some new information. Please tell me in the comments.

Leave a Comment